Laddar in

Fritid


Lajv, som även kallas levande rollspel, innebär att man tillsammans med andra spelare improviserar fram ett händelseförlopp. Detta görs utifrån ett givet ämne eller genre, och har sina förhållningsregler för att alla ska kunna vara överens vad som gäller. Lajv som metod uppmuntrar kreativitet och interaktion och bygger på allas deltagande, utifrån behov och intresse. Inom lajv kan man utforska ställningstaganden och upplevelser man annars aldrig fått ta del av. Vi på LajvVerkstaden har haft fritidsevenemang i hela Sverige, där vi gett våra deltagare en meningsfull och social samvaro samtidigt som de får ta del av lajv som kulturevenemang. Detta har varit bland annat lajv på bibliotek och museum, men även lov-aktiviteter finansierade av bland annat MUCF. Dessa paket är exempel på projekt vi haft, men kontakta oss så anpassar vi oss efter era behov.

Jag söker lajv för:

Lajvpaket

Ordätaren

Bibliotek Fritid

Beskrivning:

Ordätaren är lös och kommer förinta språken för alltid, nu måste agenterna arbeta snabbt för att bygga upp berättelserna igen


 • 2 timmar
 • 15-30 deltagare
 • Bibliotek, Fantasy, Läslust, Svenska

Hemliga Monster-akademin

Bibliotek Fritid

Beskrivning:

Otränade unga monster måste nu göra vad de kan för att skrämma bort inkräktande


 • 2 timmar
 • 50 deltagare
 • Fantasy, Läslust, Svenska

Drakens ägg

Bibliotek Fritid

Beskrivning:

För att återställa freden måste några modiga klara ett hopplöst uppdrag


 • 1 timme
 • 50 deltagare
 • Fantasy, NO, Svenska

Expedition: Kosmos

Bibliotek Fritid

Beskrivning:

På en planet där inget är vad det verkar kan vänlighet ändå segra


 • 2 timmar
 • 15 deltagare
 • Läslust, Svenska

Bland magiker och människor

Bibliotek Fritid

Beskrivning:

Magi har ställt till allt, men magi kan ställa allt tillrätta


 • 2 timmar
 • 15 deltagare
 • Fantasy, Svenska, Värdegrund

Asagudarnas barn

Fritid Lov-Verksamhet

Beskrivning:

Munin flyger lågt och kallar alla asagudarnas barn, äventyret har bara börjat


 • Format: Flera dagars lajv under lov.
 • 20-100 deltagare
 • Fantasy, Sommarlajv

Snapphane

Gymnasiet Högstadiet Fritid Skola SO Värdegrund

Beskrivning:

Ett nutidslajv som diskuterar demokratifrågor samt värderingar runt mod och medkänsla.


 • 5 timmar
 • 30-60 Deltagare
 • ÅK 7-9, Gymnasiet, Skola, SO, Värdegrund, Vuxna

Alfa/Omega

Gymnasiet Högstadiet Fritid Skola Svenska Värdegrund

Beskrivning:

Ett science fiction-lajv om norm och att avvika från normen.


 • 5 timmar
 • 30-60 Deltagare
 • ÅK 7-9, Gymnasiet, Skola, Svenska, Värdegrund, Vuxna