ONLINEKURS: Skriva lajv

  • Vuxna
  • 1-7 dagar
  • 1-15 Deltagare

En kurs där ni får vägledning och verktyg för att skriva egna lajv
Är ni intresserade av att själva skapa lajv men vet inte hur ni ska börja? Då kan ni gå vår veckolånga kurs. Vi går igenom grunderna i lajvteori och ger handfasta råd för hur ni kommer igång och vad som är viktigt att tänka på. Under kursen får ni skriva lajv som går att köra online. Medan ni skriver finns en lajvpedagog tillgänglig för frågor och feedback. Kursen avslutas med att ni får testa ett av era lajv.

LajvVerkstadens pedagoger spelleder lajvet och efteråt diskuterar vi hur det gick, eventuella anpassningar vi gjorde för att det skulle fungera och ni får chansen att ställa alla sista frågor. Allt ni lär er under kursen går sen att använda för att skapa fysiska lajv som körs med deltagarna på plats.

Ni får testa praktiskt medan ni lär er teorin och vid kursslut har ni tillsammans skapat egna lajv!

Kursen består av:
 • En föreläsning om lajvdesign.
 • Samtal om tillvägagångssätt inför skrivandet.
 • Handledning under skrivprocessen.
 • Spelledning i ett speltest av ert lajv.
 • Avslutande samtal och råd inför framtida lajvskrivande.

För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se.  
Pedagogik, Teori/Praktik, Vuxna