Gratis Material


Lajv och annat material för användning privat och inom utbildning

Vi på LajvVerkstaden har många paket att erbjuda för många olika verksamheter, och deltagande på öppna tillställningar på platser runt om i landet. Vi har även material som är tillgängligt för alla att använda själva i privat syfte, eller utbildning, om man vill prova på.

Vill ni ha stöd med materialet? Vi på LajvVerkstaden kommer gärna ut till er och genomför materialet med er. Vi ombesörjer då alla kläder och rekvisita som ger det där lilla extra samt att professionella pedagoger håller i allt arbete med deltagarna. Ni mer än välkomna att kontakta oss. Vi ser fram emot att få kontakt med er om frågor och förslag.

Operation Världen - De globala målen

Läromedel för arbete i skola med FN:s Globala mål

 

Operation: Världen​ är ett ämnesövergripande material om de Globala målen och hållbar utveckling i Agenda 2030. Fokus ligger på att eleverna dels ska få en känsla för att frågorna om hållbar utveckling är komplexa, dels få en känsla av att man kan påverka och förändra världen och sitt närsamhälle. Materialet är framtaget av LajvVerkstaden och Läroriket på uppdrag av Sida. Det är designat för att användas ämnesövergripande och är kopplat till läroplanen, Lgr11. Detta material får inte återanvändas i något kommersiellt syfte utan LajvVerkstadens godkännande.

Vi vill också tipsa om den officiella hemsidan för de globala målen. Den innehåller massvis med information, filmer och annat material: ​www.globalamalen.se

Operation: Världen bygger på upplevelsebaserat lärande och är löst baserat på Professor Gullströms värld”, en fiktiv värld ganska lik vår egen, som är skapad av barnboksförfattaren och konstnären Roland Arvidsson.
(se mer på ​www.sagoriket.se​ och ​www.laroriket.com/globalamal​).

 

Länk till material