Gratis Material


Lajv och annat material för icke-kommersiell användning

Vi på LajvVerkstaden har många lajv att erbjuda för många olika verksamheter, och deltagande på öppna tillställningar på platser runt om i landet. Vi har även material som är tillgängligt för alla att använda själva i privat syfte, eller utbildning, om man vill prova på.

Vill ni ha stöd med materialet? Vi på LajvVerkstaden kommer gärna ut till er och genomför materialet med er. Vi ombesörjer då alla kläder och rekvisita som ger det där lilla extra samt att professionella pedagoger håller i allt arbete med deltagarna. Ni mer än välkomna att kontakta oss. Vi ser fram emot att få kontakt med er om frågor och förslag.

Operation Världen - De globala målen

Läromedel för arbete i skola med FN:s Globala mål

 

Operation: Världen​ är ett ämnesövergripande material om de Globala målen och hållbar utveckling i Agenda 2030. Fokus ligger på att eleverna dels ska få en känsla för att frågorna om hållbar utveckling är komplexa, dels få en känsla av att man kan påverka och förändra världen och sitt närsamhälle. Materialet är framtaget av LajvVerkstaden och Läroriket på uppdrag av Sida. Det är designat för att användas ämnesövergripande och är kopplat till läroplanen, Lgr11. Detta material får inte återanvändas i något kommersiellt syfte utan LajvVerkstadens godkännande.

Vi vill också tipsa om den officiella hemsidan för de globala målen. Den innehåller massvis med information, filmer och annat material: ​www.globalamalen.se

Operation: Världen bygger på upplevelsebaserat lärande och är löst baserat på Professor Gullströms värld”, en fiktiv värld ganska lik vår egen, som är skapad av barnboksförfattaren och konstnären Roland Arvidsson.
(se mer på ​www.sagoriket.se​ och ​www.laroriket.com/globalamal​).

 

Länk till material

Trolls for Us

Ett lajv om desinformation och hur vi kan motarbeta det

 

Internet är en stor del av våra liv. Sociala medier kan vara ett fantastiskt verktyg för att få gemenskap, underhållning och information men tyvärr är det också en källa till mycket desinformation. Det kan vara svårt att skilja på vad som är sant och inte.

Lajvet ger deltagarna ökad medvetenhet om hur desinformation fungerar, varför det är farligt och vem som gynnas av det. På lajvet ”Trolls For Us” får deltagarna först lajva troll som sprider desinformation och sedan feer som ska motarbeta dem. Genom lajvpedagogik skapar deltagarna en gemensam berättelse där de har möjlighet att aktivt påverka innehållet och utveckla sina färdigheter.

Materialet inkluderar:

 • Lajvguide
 • Teoretisk bakgrund
 • Lajvmaterial inkl. rollmallar och Powerpoint på tema:
  • Diskriminering
  • Historieförnekelse
  • Sociala medier & självbild samt
  • En tom mall för valfritt ämne.

Komplett material kan laddas ned på Swedish, English, German, Spanish & Romanian. Läs mer om projektet här: https://projectdisplay.eu

Länk till material

GreenEduLARP

Komplett lärarmaterial för att jobba med pedagogiska lajv och miljö

I dagens värld är miljömässig hållbarhet viktigare än någonsin. Vi tror att utbildning är nyckeln till att skapa en grönare framtid, och det är därför vi inledde denna resa för att utveckla ett innovativt och engagerande utbildningsmaterial för utbildning.

 

GreenEdularp kombinerar upplevelsebaserat lärande med miljöutbildning, vilket ger eleverna möjlighet att fördjupa sig i verkliga scenarier och utforska komplexiteten i miljöfrågor. Genom interaktiva aktiviteter, workshops och utomhusupplevelser kommer eleverna inte bara att lära sig om miljön utan också utveckla de färdigheter och tänkesätt som behövs för att bli aktiva skötare av vår planet.

Innehåll:

 • Läroplan
 • Lektionsplaneringar
 • Lärarhandledning – Förberedelse Lärare
 • Lärarhandledning – Kopieringsunderlag

Komplett material kan laddas ned på Svenska.
Övriga översättnignar finns på projektets hemsida.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till alla pedagoger, studenter, volontärer och partners som har stöttat oss i att förverkliga detta projekt. Ditt engagemang och entusiasm har varit avgörande för att forma GreenEdularp till vad det är idag.

 

Vi hoppas att detta projekt kommer att inspirera en ny generation av miljöledare och tända en passion för hållbarhet i skolor och samhällen runt om i världen. Låt oss tillsammans arbeta för en ljusare och grönare framtid för alla.

Länk till material