Laddar in

Integritetspolicy

Integritetspolicy LajvVerkstaden

Behandling av personuppgifter på LajvVerkstaden

Senast uppdaterad 14 maj 2019

 

För LajvVerkstaden är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter står sist i denna text.

 

För frågor som rör personuppgifter och dataskydd, kontakta oss på info(a)lajvverkstaden.se

 

Genom att använda våra onlinetjänster eller genom att kontakta oss godkänner du denna sekretesspolicy och att vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att vi kan använda digitala kommunikationskanaler för att kontakta dig.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom LajvVerkstadens verksamhet är LajvVerkstadens personuppgiftsansvarig – vår verksamhetsledare. Se uppgifter i slutet av dokumentet.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar och lagrar i huvudsak ditt namn, arbetsplats och kontaktuppgifter. Behandlingen och lagringen av uppgifterna är nödvändiga för att LajvVerkstaden ska kunna utföra sitt åtagande gentemot dig, för att uppfylla sina lagliga skyldigheter och för sitt berättigade intresse.

 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

 

Känslig personlig information

Vi samlar inte medvetet eller avsiktligt data som klassificeras som ”känsliga personuppgifter”.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål för att utföra våra åtaganden gentemot dig. []

 

Vad är dina rättigheter som kund?

Som kund har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och du har även rätt att begära att vi raderar felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade uppgifter om dig. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

 

Kontakt

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta LajvVerkstadens verksamhetsledare Qla Zetterberg som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Ni kan nå honom på qla(a)lajvverkstaden.se eller 070-0481819.

LajvVerkstadens organisationsnummer är: 769621-7442

 

Eventuella ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vänligen kontrollera datumet för senaste uppdateringen innan du kontaktar oss. Om du inte godkänner ändringarna ber vi dig sluta använda våra tjänster.