Alfans röst är klar och tydlig och berättar att det är idag alla unga ska få reda på om de tillhör Alfa eller Omega. De som blir Alfa kommer att få sina namn och hjältedåd inskrivna i historieböckerna, Omega kommer att vara det lim som håller samman sidorna i historiens bok, det härdiga papper på vilket andras hjältedåd kan skrivas. Idag ska de få reda på vilken grupp de är födda till.

ALFA/OMEGA

  • Gymnasiet
  • Högstadiet
  • 5 timmar
  • 30-60 Deltagare

Ett science fiction-lajv om norm och att avvika från normen.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig i ett framtida samhälle på en annan planet, och uppleva motsättningar mellan grupperingar på planeten.

Alfa och Omega är ett lajv som tar upp svåra frågor om privilegier och genus. Vi sätter vår världs benämningar åt sidan och tittar på samma problem ur en annan vinkel genom att låta eleverna stiga in i en annan värld. I denna science-fiction inspirerade världen finns två grupper som alla samhällsmedborgare delas in i vid 15 års ålder – Alfa och Omega. Enligt vad alla säger är de två grupperna lika värda, men ser man efter så fungerar det inte riktigt så. Under Lajvet spelar deltagarna ungdomar som deltar under den ceremoni som ska dela upp dem i dessa två grupper.

Våra lajvpaket ger era elever:
 • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
 • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
 • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
 • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.
I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:
Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med temat "Alfa/Omega"
Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema "Alfa/Omega". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 7-9, Genus, Gymnasiet, Sci-Fi, Skola, Värdegrund, Vuxna