Militärklädda människor stänger dörrarna till lokalen utan att förklara varför. En som har vapen säger högt och tydligt att ingen får komma ut innan förrädaren erkänner sig skyldig. För trots allt, hur skulle Sverige se ut om vi lät upprorsmakare gå fria!

SNAPPHANE

  • Gymnasiet
  • Högstadiet
  • 5 timmar
  • 30-60 Deltagare

Ett nutidslajv som diskuterar demokratifrågor samt värderingar runt mod och medkänsla.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig under ett alternativt Sverige där militären tagit makten.

Under workshopen får deltagarna spela olika grupperingar i samhället som möts under svåra omständigheter. I landet finns stora konflikter mellan militär och en frihetsrörelse, eller terroristgrupp beroende på vem man frågar, som kallas Snapphanar. Varje grupp står inför olika moraliska dilemman som kommer öppna upp för diskussion om mod och medkänsla. Hur lätt är det egentligen att ställa upp för medmänniskor när ditt eget liv är riskerat?

Våra lajvpaket ger era elever:
 • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
 • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
 • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
 • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.


I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Snapphane".

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Snapphane". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 7-9, Alternativ nutid, Gymnasiet, Skola, Värdegrund, Vuxna