Lajv som metod kan engagera och ge deltagare en möjlighet att sätta sig in i unika situationer som ger personliga och långvariga minnen

FÖRELÄSNING: Lajvpedagogik

    • 1-3 timmar
    • Deltagare efter utrymme

En föreläsning om Lajvpedagogik med teori, praktik och historia anpassad för pedagoger inom fritid och skola.
En föreläsning om pedagogiska lajv och rollspel. Vi utbildar lärare och pedagoger i de metoder vi använder. Våra fortbildningar blandar teori och praktik, för att visa på metodens möjligheter och fördelar. Vi rekommenderar en föreläsning om man vill inspirera en större grupp, och en workshop därefter om man har en mindre grupp som vill utvecklas med stöd av oss från LajvVerkstaden. I vår workshop ska det även finnas tid och utrymme att själva prova på lajv.

Vi kommer gå igenom praktiska exempel i en historisk resa genom enklare bordsrollspel till fullskaliga lajv. Vi berättar om verkliga händelser, och ger tips på hur du gör det själv. Tillsammans lyfter vi frågor om metodens genomförbarhet, för- och nackdelar inom er verksamhet.

De som utför utbildningen är erfarna pedagoger inom både lajvpedagogik, men också reguljär skola och andra kulturområden. Vi har även stor erfarenhet inom lajv som kulturform utanför det pedagogiska, där vi anställda både deltagit och arrangerat privata fritidslajv inom lajvhobbyn. En hobby som växer och engagerar båda yngre och äldre människor med ett stort intresse inom en bredd av kulturyttringar. Lajv, levande rollspel, kopplar samman allt från teater/drama, musik, sömnad, konst, litteratur och mer.

Vi kan skräddarsy en utbildning utefter era behov och intressen, men vi erbjuder också färdiga koncept.

För mer information eller ett prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller ring 070-0481819.
Pedagogik, Teori/Praktik, Vuxna