Kompetensutveckling


Lajv, som även kallas levande rollspel, innebär att man tillsammans med andra spelare improviserar fram ett händelseförlopp. Detta görs utifrån ett givet ämne eller genre, och har sina förhållningsregler för att alla ska kunna vara överens vad som gäller. Lajv som metod uppmuntrar kreativitet och interaktion och bygger på allas deltagande, utifrån behov och intresse. Inom lajv kan man utforska ställningstaganden och upplevelser man annars aldrig fått ta del av. Så varför inte använda er av oss för en spännande kick-off eller kanske en workshop i hur man kan jobba mera kreativt på er arbetsplats. Lajv är ett ypperligt tillfälle för att lära känna varandra på arbetsplatsen och kanske även diskutera viktiga ämnen i en lite annorlunda situation.

Jag söker lajv för:

Lajvpaket

WORKSHOP: Likabehandling

Företag Kompetensutveckling

Beskrivning:

Workshop Likabehandling har som mål att engagera och konkretisera begreppet likabehandling i just er verksamhet


  • 6 timmar
  • 10-60 deltagare
  • Värdegrund, Vuxna

FANTASY QUEST

Företag Kick-off Kompetensutveckling

Beskrivning:

Ett episkt äventyr där det är ni som är hjältarna.


  • 1 -3 timmar
  • 30-60 deltagare
  • Fantasy, Kickoff, Vuxna

SLÄKTMIDDAGEN

Företag Kompetensutveckling

Beskrivning:

En intensiv middag med släkten, alla tycker olika och alla har sina egenheter.


  • 1 timme
  • 10-60 deltagare
  • Värdegrund, Vuxna