WORKSHOP: Likabehandling

  • 6 timmar
  • 10-60 deltagare

Workshop Likabehandling har som mål att engagera och konkretisera begreppet likabehandling i just er verksamhet
Vi arbetar med metoder där alla aktiveras och bidrar till processen. Processen kan vara både lustfylld och djuplodande där vi tillsammans utmanar oss själva och hittar nya vinklar på vad som ofta upplevs som komplexa frågor.

Hur utbildningen kan användas
 • Som en uppstart för den arbetsgrupp som ska leda arbetet med er likabehandlingsplan.
 • Som en förankring av begreppet likabehandling på er arbetsplats.
 • Som en utgångspunk för hela arbetsplatsen att aktivt jobba med er likabehandlingsplan.
Förmiddag
 • Förmiddagen består av en interaktiv övning i form av ett lajv, levande rollspel, som utspelar sig i en fiktiv värd.
 • I rollspelet ingår utrustning och detaljerade förberedelser som ska hjälpa er komma in i lajvet.
Eftermiddag
 • Eftermiddagen kommer innehålla diskussion och föreläsning, där erfarenheter från lajvet används.
 • Här kopplar vi samtalet att handla specifikt om er verksamhet och er nuvarande situation på arbetsplatsen.
Vid dagens slut har ni med er en plan för hur ert fortsatta arbete med likabehandling kan se ut. Har ni inte redan en jämställdhetsplan så har ni inlett den kartläggning som är det första steget i att utveckla den. Vi ger er konkreta verktyg i det fortsatta likabehandlingsarbetet.

För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se.  
Värdegrund, Vuxna