”Svärdet i stenen” Lajv för Svenska Kyrkan

LajvVerkstaden har under längre tid samarbetat med Svenska kyrkan, till stor del Västerås stift, inom många olika projekt. Många av dessa projekt har inneburit att vi på LajvVerkstaden fått skriva nya lajv som ska passa in i Svenska kyrkans utbud för barn och ungdomar. ”Svärdet i stenen” är en uppsättning om fyra lajv som bygger på den medeltida Kung Arthur sagan. Lajven är skrivna för barn i åldern 9 – 12 år. I dessa lajv får deltagarna spela roller som kämpar för det goda, och lösa konflikter och motsättningar mellan alla människor och varelser i det gamla England. Stående teman är riddarskapets dygder, och mötet mellan den gamla magiska världen och det nya. De fungerar som en del i Svenska Kyrkans verksamhet för barn och ungdomar där man exempelvis har fortsatt lajv-verksamhet för konfirmander.

Den senaste delen heter ”Graalens Hemlighet” och handlar om sökandet efter Graalen, som sägs vara kraftfullare än något annat ting. Ämnen som tas upp är samarbete och frågan om man är starkare själv eller som ett enat folk. Deltagarna kan enbart skapa Graalen om man jobbar tillsammans, och den slutgiltiga produkten blir till slut ett förenat folk. Dessa lajv som Svenska Kyrkan använder sig av, skrivna av LajvVerkstaden, väljer att inte diskutera eller lära ut religion direkt. Det är mer en aktivitet som fungerar med deras värdegrund, där deltagarna får på ett aktiverat deltagande vis få ta del av en positiv och trygg lägermiljö.

Är du själv intresserad av projektet? Ta då kontakt med oss för både nyskrivna och färdiga paket.