”Starka möten i fantasin” integrationsprojekt med Allmänna Arsvfonden

Under hösten 2017 till sensommar 2018 pågick ett integrationsprojekt som hade fokus på att använda lajv för att skapa en mötesplats för ungdomar mellan 14 till 24  år från olika bakgrunder. Projektet var helt finansierat av Allmänna Arvsfonden och gjorde deltagande för alla helt kostnadsfritt.

Hat och främlingsfientlighet bygger till stor del på rädsla och rädsla på okunskap. Utanförskap och isolering kan leda till extremism och kriminalitet. Vi tror att om vi kan skapa positiva möten och relationer mellan personer med olika bakgrunder så minskar fördomar, okunskap och en känsla av utanförskap. Vi ville med detta projekt vara en del av att skapa en mer kärleksfull, öppen och tolerant värld.

Ett av våra syften var att “Skapa relationer mellan ungdomar med olika bakgrund via ett gemensamt intresse”.  Lajv som hobby fungerade extra bra för detta eftersom deltagare möts utanför sina vanliga roller och värld. Här fick man en chans att relatera till varandra på ett nytt sätt och därmed också se nya sidor hos varandra. Deltagarna skapade därför en stark anknytning till varandra efter lajvet.

Vi hoppas på att använda denna metod vidare i andra kommuner runt om i landet för att bygga relationer mellan nyanlända ungdomar och ungdomar uppvuxna i Sverige.

Här kan du läsa om lärdomar kring projektet om du mer intresserad av projektet

Lärdom Starka möten i fantasin – LajvVerkstaden 2018