“Språkbuggen” Ett språk-kreativt lajv online

Det intergalaktiska rådet har skapat en blogg-plattform där utomjordingar från alla delar av galaxen kan lägga upp sina bloggar. För att det ska fungera smärtfritt behövs rådets agenter. De är ansvariga för att kontrollera den intergalaktiska webben. De hjälper till att rätta fel men letar också efter spår av mysterier så att de kan stoppa kriser innan de inträffar. Ryktet i galaxen är att något stort är på väg att hända. Något som kommer förändra allt.

Språkbuggen är ett lajvprojekt som arrangeras i samarbete med Västerås stad och Västmanlands region. Målgrupp är barn och ungdomar mellan 8-12 år. Detta projekt kommer till största delen utspela sig online. Deltagare kan gå till vår blogg, skapa en roll och interagera med de karaktärer som bloggar där. Detta sker genom att skicka kommentarer kring de inlägg som läggs upp, och karaktärerna kommer att reagera på vad deltagarna skriver till dem. Dessa karaktärer har en hel del problem de behöver hjälp med.

Syfte med projektet:

  • Skapa meningsfulla möten mellan deltagare, text och språk
  • Skapa meningsfulla möten mellan barn och unga från olika delar av samma stad
  • Utveckla en kollaboration mellan olika kulturformer och respektive plattformar

Avslutningen på detta projekt kommer vara ett kortare gratis lajv på plats i Västerås.

Målgrupp

Från början var vår målgrupp främst barn och unga i Västmanland men i och med den rådande situationen där många barn måste hållas hemma breddar vi lajvet så att det går att delta oavsett var man befinner sig. Får vi många deltagare från andra orter hoppas vi att vi kan hitta lokala lajvföreningar som kan tänka sig att genomföra det avslutande lajvet. Vi förser dem då med instruktionerna för hur de själva kan köra lajvet.

Kontakt

Lukas Renklint

Lukas@lajvverkstaden.se

0707347014