Laddar in

Det finaste jag vet är ju att få träffa min kära släkt, vi har så roligt ihop. Men ibland kan de vara det värsta jag vet, och önska de bara kunde dra åt...

Workshop: Släkten är Värst

  • Gymnasiet
  • Högstadiet
  • 1-2.5 timmar
  • 15-30 deltagare

En workshop om samarbete och grupproller som utspelar sig under en dramatisk släktmiddag
I den här workshopen får eleverna på ett spännande och lekfullt sätt ta sig an olika scenarion angående gruppdynamik och härskartekniker. Lajvet utspelar sig i en modern nutida värld där en släkt samlas för en middag där ett stort beslut ska tas. Och samtliga närvarande har sina hemligheter och starka åsikter.

 De kommer att spela roller , med hjälp av oss från LajvVerkstadens, som grundar sig i olika gruppdynamiska roller och stereotyper man kan uppleva i släktfejder. De kommer att få använda sig av rolltolkning och argumentation för att övertyga de andra och påverka händelseförloppet. Efteråt kommer de ha möjlighet att diskutera det som hänt och problematisera deras rollers handlingar. 

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
 • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
 • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
 • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
 • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
 
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se.
ÅK 7-9, Argumentation, Diplomati, Gruppdynamik, Skola