Det finaste jag vet är ju att få träffa min kära släkt, vi har så roligt ihop. Men ibland kan de vara det värsta jag vet, och önska de bara kunde dra åt...

WORKSHOP: Släkten är Värst

  • Gymnasiet
  • Högstadiet
  • 1-2.5 timmar
  • 15-30 deltagare

En workshop om samarbete och grupproller som utspelar sig under en dramatisk släktmiddag
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig under en hätsk släktmiddag, och uppleva en konflikt mellan släktingarna om släktgården.

I den här workshopen får eleverna på ett spännande och lekfullt sätt ta sig an olika scenarion angående gruppdynamik och härskartekniker. Lajvet utspelar sig i en modern nutida värld där en släkt samlas för en middag där ett stort beslut ska tas. Och samtliga närvarande har sina hemligheter och starka åsikter. De kommer att spela roller som grundar sig i olika gruppdynamiska roller och stereotyper man kan uppleva i släktfejder. De kommer att få använda sig av rolltolkning och argumentation för att övertyga de andra och påverka händelseförloppet. Efteråt kommer de ha möjlighet att diskutera det som hänt och problematisera deras rollers handlingar.

Våra lajvpaket ger era elever:

 • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
 • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
 • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
 • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.

I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Workshop: Släkten är värst"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Workshop: Släkten är värst". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag. För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 7-9, Argumentation, Diplomati, Gruppdynamik, Skola