Journalist är mitt yrke, jag gör mitt bästa att under press skriva intressanta artiklar som ska ge ut korrekt information. Men vad gör det om jag ibland fuskar lite och tänjer på sanningen?

WORKSHOP: Medieansvar

  • Gymnasiet
  • Högstadiet
  • 2.5 timmar
  • 30

En workshop i medie-ansvar och intervjuteknik.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig i ett modernt Sverige, och testa olika sätt att bemöta journalistik och media.

I den här workshopen får eleverna på ett lekfullt sätt prova på att intervjua varandra och bli intervjuade. Med hjälp av LajvVerkstadens expertis i att få elever att spela roller inspireras eleverna att fritt skapa roller och händelser. Dessa roller ger ett nödvändigt alibi som gör det möjligt för elever att skapa fritt kring de ramar som sätts upp. Med utgångspunkt i dessa intervjuer skapas löpsedlar som vinklas åt olika håll.

Deras eget arbete får sedan bli avstamp i en diskussion kring etisk journalistik, källkritik, fake news och åsiktskorridorer. Under workshopen får du som lärare möjlighet att se hur dina elever arbetar inom annorlunda och lekfulla former. Genom att själva utföra journalistiska uppgifter får de prova att omsätta teori i praktik.

Våra lajvpaket ger era elever:

 • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
 • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
 • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
 • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.
I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Workshop: Medieansvar"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Workshop: Medieansvar". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag. För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 7-9, Etik & Moral, Medier, Pyssel, Skola, Värdegrund