Jag vet vad gjorde, och jag vet att det jag gjorde var fel. Men jag tänker inte stå framför juryn och berätta sanningen, jag måste skydda mig själv och mina närmaste. Det är det enda rätta för mig!

WORKSHOP: Lag och Rätt

  • Gymnasiet
  • Högstadiet
  • 2.5 timmar
  • 30 Deltagare

En workshop i lag och rätt och argumentation.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig i ett modernt alternativt rättsamhälle, med rättsfall som är lätt inspirerade av olika sagor.

I den här workshopen får eleverna på ett lekfullt sätt ta sig an olika rättsfall i en fiktiv domstols-miljö. Detta utspelar sig i en värld där man inte utgår från en skriven lagtext, utan samtliga beslut i domstolen tas med majoritetsröstning av en jury. De kommer att spela roller , med hjälp av oss från LajvVerkstadens, där de kommer att vara både de som anklagar och de som blir anklagade för olika brott. De kommer att få använda sig av rolltolkning och argumentation för att övertyga och påverka händelseförloppet. Dessa roller ger dem ett nödvändigt alibi som gör det möjligt för elever att skapa fritt kring de ramar som sätts upp. Samtliga av de olika rättsfallen har en koppling till lag och rätt i Sverige, och vi kommer att använda situationer/scenarion inspirerade av sagor för att locka fram fantasi och kreativitet. Alla kommer att spela moderna människor.

Våra lajvpaket ger era elever:

 • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
 • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
 • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
 • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.

I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Workshop: Lag och Rätt"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Workshop: Lag och rätt". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag. För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 7-9, Argumentation, Lag och Rätt, Rättigheter, Skola