Laddar in

Jag vet vad gjorde, och jag vet att det jag gjorde var fel. Men jag tänker inte stå framför juryn och berätta sanningen, jag måste skydda mig själv och mina närmaste. Det är det enda rätta för mig!

Workshop: Lag och Rätt

  • Gymnasiet
  • Högstadiet
  • 2.5 timmar
  • 30 Deltagare

En workshop i lag och rätt och argumentation.
I den här workshopen får eleverna på ett lekfullt sätt ta sig an olika rättsfall i en fiktiv domstols-miljö. Detta utspelar sig i en värld där man inte utgår från en skriven lagtext, utan samtliga beslut i domstolen tas med majoritetsröstning av en jury. De kommer att spela roller , med hjälp av oss från LajvVerkstadens, där de kommer att vara både de som anklagar och de som blir anklagade för olika brott. De kommer att få använda sig av rolltolkning och argumentation för att övertyga och påverka händelseförloppet. Efter detta kommer en tydlig verklighetskoppling att göras.

Dessa roller ger dem ett nödvändigt alibi som gör det möjligt för elever att skapa fritt kring de ramar som sätts upp. Samtliga av de olika rättsfallen har en koppling till lag och rätt i Sverige, och vi kommer att använda situationer/scenarion inspirerade av sagor för att locka fram fantasi och kreativitet. Alla kommer att spela moderna människor.


Våra lajv ger era elever möjligheten att:
 • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
 • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
 • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
 • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande


För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se.
ÅK 7-9, Argumentation, Lag och Rätt, Rättigheter, Skola