Borgarna är arga och har kallat på lagman Olof och hans lärjungar till att hålla ting. De påstår att bönderna från två närliggande härader har handlat med varandra utanför städerna. Rättvisa ska skipas. Vad är det egentligen som har hänt?

VI GÅR TILL TING

    • Mellanstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 Deltagare

Ett medeltida rättegångsdrama, inspirerat av Västgötalagen.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig under medeltiden, och uppleva ett medeltida ting som grundar sig i västgötalagen.

Under workshopen får deltagarna spela bönder, borgare och lagmän i en medelstor stad i Sverige. Tiderna är dåliga för alla. Svälten är aldrig långt borta och stackars bönderna får både slita hårdare och betala mer än resten. I tinget möts samhällsklasserna på helt olika villkor för att lösa konflikter.

“Vi befinner oss i Sverige på 1200-talet. De flesta är kristna men de gamla traditionerna lever kvar. Det var inte allt för länge sedan som lagen om att det endast fick förekomma marknader i städerna skrevs. För många av bönderna en det en lång färdväg för att sälja sina varor och borgarna är i många fall beroende av marknaden för att överleva. All handel ska ske innanför stadens murar och tullen måste betalas på vägen in. Lagen är hård och det är stränga straff för den som bryter den.”

Våra lajvpaket ger era elever:
  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.


I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Vi Går Till Ting"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Vi Går Till Ting". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 4-6, Etik & Moral, Friluft, Klasskillnader, Skola, Värdegrund