Trollskogen hotas av att människorna tänker hugga ner den. Vad ska vi göra? Häxorna har alla fått samma idé: de ska förtrolla skogsmästaren så att den gör som de säger. Häxorna vill vara först så att de får bestämma, så det gäller att hitta de gömda ingredienserna snabbast. Alla trollungar, tomtar och vättar skickas ut på skattjakt. Nu är det bråttom!

TROLLRINGEN

    • Mellanstadiet
    • 2-5 timmar
    • 30-60 Deltagare

Ett äventyrligt lajv med fokus på nordisk folktro baserad på Lennart Hellsings diktsamling.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig i en skog fylld med magiska varelser direkt ut ur våra folksagor.

Under workshopen får deltagarna spela skogens knytt och varelser. Lajvet är ett projekt inspirerat av Lennart Hellsings diktsamling Trollringen. Den värld och de berättelser vi kommer möta har sitt ursprung i den nordiska folktron, där varelser som bäckahästen, älvor och Jätten Ymer förekommer. Eleverna kommer att spela olika skogsväsen med olika förmågor. De hjälper någon av häxorna i jakt på olika magiska ting. Lajvet fokuserar på nordisk folktro men övar även elevernas förmåga till samarbete, samtal, list och fantasi med en härlig leklust.

Våra lajvpaket ger era elever:

  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.

I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Trollringen"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Trollringen". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.

För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 4-6, Äventyr, Fantasy, Friluft, Sagovärld, Skola