Min plats i Oasens paradis är inte garanterad, i denna hårda värld finns alltid någon som vill komma in. Men jag kommer att skydda Oasen från hot, till sista droppen.

TILL SISTA DROPPEN

    • Högstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 Deltagare

Ett lajv om överlevnad i en framtida värld förstörd av miljökatastrofer
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig efter katastrofen har slagit till och alla kämpar om det sista rena vattnet på jorden.

Under workshopen får deltagarna spela människor som kämpar för överlevnad i en framtid där världen har gått under på grund av oss människor. Världen är förstörd av miljökatastrofer och nedsmutsning, och är fylld av stora områden där det är omöjligt att överleva.

Stora delar av landmassorna har blivit karg öken, med endast några mindre samhällen med människor kvar. Några av dessa platser har den värdefullaste av alla resurser, nämligen rent vatten. Oasen är en av dessa platser där vatten, växter och djur fortfarande lever och mår bra. Dessa platser är väldigt känsliga ekosystem som man behöver ta väl hand om så de inte försvinner för alltid. Kommer alla att samarbeta för allas överlevnad, eller är det viktigare att varje person tar så mycket den kan innan allt tar slut?

Våra lajvpaket ger era elever:
  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.
I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Till sista droppen"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Till sista droppen". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.

För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 7-9, Experiment, Medier, Miljö