Flyktingarna samlas, alla är törstiga och hungriga och några ser riktigt sjuka ut. Ur megafonen hörs en militärisk röst som berättar att tyvärr kan inte alla tas in. Därför kommer undersökningar och uppgifter att utföras för att se vilka som lämpar sig att tillhöra det nya samhället.

SVERIGE EFTER

    • Högstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 deltagare

Ett framtidslajv efter ett tredje världskrig och en farlig epidemi. Om flykt, makt och förtryck.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig under ett alternativt nutida Sverige i katastrofläge, och uppleva människornas kamp för överlevnad.

Under workshopen får deltagarna spela flyktingar som samlats runt ett regeringsprojekt vars syfte är att dela ut några få personplatser som finns i ett strålnings-sanerat område och uppbyggnadssamhälle. Lajvet utspelar sig i ett framtida Sverige efter att flera stora katastrofer drabbat världen och landet. Det har varit omfattande naturkatastrofer, krig och en hemsk epidemi. Samhället ligger i spillror utan el eller rinnande vatten. De få som är kvar kämpar för överlevnad. Antingen passar man in i det nya samhället eller så är man en börda, hur kommer din karaktär att reagera? Revolutionen kanske är närmare än vad man tror.

Våra lajvpaket ger era elever:
  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.


I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Sverige Efter".

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Sverige Efter". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 7-9, Alternativ nutid, Etik & Moral, Förtrtyck, Gymnasiet, Överleva, Värdegrund