Det latinska mässandet tystnar bort då prästen med hög stämma säger ‘Från Hans Kungliga majestät Gustav Vasa, Konung av Guds nåde. Påbud om att kyrkan skall reformeras och övergå till den lutherska läran’. Nu blir det fart i byn. Saker ska handlas och köpas, yrken ska bytas och beslut ska fattas om klostrets öde.

REFORMATIONEN

    • Mellanstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 Deltagare

Ett lajv där eleverna får spela bybor som just fått nyheten att Sverige nu är protestantiskt.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig under 15OO:talets reformation där en grupp bybor ställs inför en rejäl omställning.

Under workshopen får deltagarna spela en grupp bybor som behöver ställa om till en ny religion. Kontraktsprosten har kommit på besök och är där för att se till att allt ändrar sig efter kungens bud. Eleverna spelar hantverkare, bönder samt munkar och nunnor som förutom att ställa om sig till den nya religionen, ska försöka förhandla med varandra och byta anställningar. Hur kommer det att gå för dem om de står arbetslösa vid marknadens slut eller ska de kanske fly till Danmark för att få fortsätta vara katoliker?

Våra lajvpaket ger era elever:
  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.


I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Reformationen"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Reformationen". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 4-6, Byteshandel, Diplomati, Friluft, Medeltid, Rättigheter