Laddar in

Det latinska mässandet tystnar bort då prästen med hög stämma säger ‘Från Hans Kungliga majestät Gustav Vasa, Konung av Guds nåde. Påbud om att kyrkan skall reformeras och övergå till den lutherska läran’. Nu blir det fart i byn. Saker ska handlas och köpas, yrken ska bytas och beslut ska fattas om klostrets öde.

Reformationen

    • Mellanstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 Deltagare

Ett lajv där eleverna får spela bybor som just fått nyheten att Sverige nu är protestantiskt.
Lajvet utspelar sig året 1528 på dagen då byborna får den omvälvande nyheten om att Kung Gustav Vasa har reformerat kyrkan. Eleverna spelar hantverkare, bönder samt munkar och nunnor som förutom att ställa om sig till den nya religionen, ska försöka förhandla med varandra och byta anställningar. Efter lajvet diskuterar vi vad som hände på riktigt i historien, vad reformationen innebar för det svenska folket då och hur det påverkar Sverige idag. Lajvet lyfter frågor om religionsfrihet, orättvisa och ger en överblick av det historiska samhälle som formade dagens Sverige.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande

För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 4-6, Byteshandel, Diplomati, Friluft, Medeltid, Rättigheter