”Hade ni vetat att det skulle gå så här illa hade ni kanske varit försiktigare med er planet men nu finns ingen tid för dåligt samvete. Det är tid för handling, bara ni kan rädda er planet för att själva överleva.”

ÖVERLEVARNA

    • Mellanstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 deltagare

Överlevarna utspelar sig i ett framtida Sverige där miljöförstöring och klimatförändringar ändrat allt.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig under en katastrofal framtida sverige, där överlevnad ställs på sin spets.

Under workshopen får deltagarna spela en liten grupp människor som försöker klara sig i en värld där luft, mat och vatten har förorenats och sjukdomar härjar. Tillsammans måste de bygga upp ett nytt liv i spillrorna av den gamla världen. I sina försök att överleva får eleverna både öva samarbete, lära sig om miljöproblem, om energiförsörjning och om hållbar utveckling. Efter spelet får eleverna tillsammans reflektera kring hur vi kan förändra samhället så att det blir ekologiskt hållbart på lång sikt.

Våra lajvpaket ger era elever:
  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.


I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Överlevarna"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Överlevarna". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 4-6, Äventyr, Natur, Överleva, Pyssel, Skola, Uppfinna