Laddar in

”Hade ni vetat att det skulle gå så här illa hade ni kanske varit försiktigare med er planet men nu finns ingen tid för dåligt samvete. Det är tid för handling, bara ni kan rädda er planet för att själva överleva.”

Överlevarna

    • Mellanstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 deltagare

Överlevarna utspelar sig i ett framtida Sverige där miljöförstöring och klimatförändringar ändrat allt.
Eleverna spelar en liten grupp människor som försöker klara sig i en värld där luft, mat och vatten har förorenats och sjukdomar härjar. Tillsammans måste de bygga upp ett nytt liv i spillrorna av den gamla världen. I sina försök att överleva får eleverna både öva samarbete, lära sig om miljöproblem, om energiförsörjning och om hållbar utveckling. Efter spelet får eleverna tillsammans reflektera kring hur vi kan förändra samhället så att det blir ekologiskt hållbart på lång sikt.

Lajvet är uppbyggt i två delar. En del där eleverna försöker överleva utan kunskap och hjälpmedel. Därefter får eleverna lära sig om miljöproblem och får tillgång till hemliga kistor fyllda med hjälpmedel för att överkomma dessa problem. I nästa del får eleverna med hjälp av sina nya kunskaper och verktyg försöka arbeta tillsammans för att bättre klara de utmaningar som miljöproblemen i lajvet utgör. Genom Överlevarna får eleverna på ett kreativt och spännande sätt inte bara lära sig om utan verkligen lära sig förstå hur vi påverkas av miljön omkring oss. Lajvet stimulerar samarbete och uppmuntrar till handlingsvilja när det kommer till att ta ansvar för vår gemensamma planet.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande

För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 4-6, Äventyr, Natur, Överleva, Pyssel, Skola, Uppfinna