Vi måste lösa alla problem med elen, vi kan inte leva på olja länge till. Alla verkar så upptagna med sina egna problem. Men vem ska tänka på de stackarna bjerkarna?

OPERATION VÄRLDEN

  • Lågstadiet
  • Mellanstadiet
  • 2.5 timmar
  • 30 deltagare

En samling med klassrumslajv med fokus på de globala målen.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod.  

  Operation Världen är en samling av 6 utmaningar för klassrum för att arbeta interaktivt med de Globala målen i Agenda 2030. Vi kommer och kör utmaning nummer 1 “Fabriken” med er. I denna utmaning får deltagarna spela invånare i ett samhälle som gemensamt ska ta ett beslut om en fabrik ska byggas eller inte. Fabriken tillverkar solceller, som är ett bra alternativ till de fossila bränslen de använder just nu. Men fabriken kommer behöva byggas på en viktig plats för de utrotningshotade Bjerkarna. Alla beslut har sina fördelar och nackdelar, och deltagarna får sätta sin in i sin rolls synvinkel.  

  Våra lajvpaket ger era elever:
 • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
 • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
 • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
 • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.

Detta lajvpaket är framtaget i samarbete med Sida och Läroriket och är skrivet för att också kunnas köras själv av lärare i ett klassrum. Material är gratis att ladda ner på: www.laroriket.com/ov/.

  I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:  

  Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Operation Världen"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Operation Världen". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel. Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.

För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 1-3, ÅK 4-6, Etik & Moral, Miljö, Natur, Skola, Värdegrund