Laddar in

”Jag kämpar för att hålla mig lugn medan hjärtat rusar. Mitt land, ja hela världen kommer påverkas av de beslut som fattas nu, jag måste hålla huvudet kallt och göra rätt val.”

KALLA KRIGET

    • Högstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 Deltagare

Ett strategiskt lajv under Kubakrisen där USA och Sovjet står på kanten till ett kärnvapenkrig.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig under kalla kriget mellan USA och dåvarande Sovjetunionen, och uppleva den politiska kamp som låg emellan dem.

Under workshopen får deltagarna uppleva Kuba-krisen från två olika fronter: USA och Sovjet. Som nyckelpersoner i denna heta konflikt får de känna på vikten av konflikthantering, propaganda, övervakning och samspel mellan militära och politiska önskemål. I rollerna som framstående politiker, militärer och media får de uppleva hur det är att ha makt över världens framtid. Det är deras politiska och militära beslut, samt deras skicklighet som propagandamakare och spioner, som kommer påverka hur relationen mellan de två supermakterna utvecklar sig. I slutändan kommer de att stå inför det slutgiltiga valet – att orsaka ett Tredje världskrig eller inte. Beslutet ligger i deltagarnas händer.

Våra lajvpaket ger era elever:
  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.


I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Kalla Kriget"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Kalla Kriget". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 7-9, Diplomati, Etik & Moral, Medier, Risk, Skola