Laddar in

”Jag kämpar för att hålla mig lugn medan hjärtat rusar. Mitt land, ja hela världen kommer påverkas av de beslut som fattas nu, jag måste hålla huvudet kallt och göra rätt val.”

Kalla Kriget

    • Högstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 Deltagare

Ett strategiskt lajv under Kubakrisen där USA och Sovjet står på kanten till ett kärnvapenkrig.
Kalla Kriget är ett lajv där eleverna får uppleva Kuba-krisen från två olika fronter: USA och Sovjet. Som nyckelpersoner i denna heta konflikt får de känna på vikten av konflikthantering, propaganda, övervakning och samspel mellan militära och politiska önskemål. I rollerna som framstående politiker, militärer och media får de uppleva hur det är att ha makt över världens framtid. Det är deras politiska och militära beslut, samt deras skicklighet som propagandamakare och spioner, som kommer påverka hur relationen mellan de två supermakterna utvecklar sig. I slutändan kommer de att stå inför det slutgiltiga valet – att orsaka ett Tredje världskrig eller inte. Beslutet ligger i deltagarnas händer.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande

För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 7-9, Diplomati, Etik & Moral, Medier, Risk, Skola