I ett mörkt hörn sitter älvan Millevi och gråter. Barnet frågar försiktigt varför. Millevis tårar rinner och berättar att kommunen ska riva Anundshög. Nu behövs det all hjälp som kan fås. Vart ska de nu bo?

GUDAR & TROLLTYG

    • Lågstadiet
    • 4 timmar
    • 30 Deltagare

Här får eleverna möta älvor, troll, de underjordiska och de gamla asagudarna i en mystisk och spännande miljö.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig under en gravhög där det bor underjordiska vättar.

Workshopen bygger på Helena Bross böcker om Svartskogen. I lajvet möter vi älvor, troll, de underjordiska och de gamla asagudarna i en mystisk och spännande miljö. Eleverna förvandlas till de underjordiska och får hjälpa älvan Millevi att rädda deras hem, Anundshög, från att rivas. Lajvet är ett lekfullt äventyr och syftar i första hand till att skapa läslust, leka med språk och stimulera deltagarnas fantasi.

  Våra lajvpaket ger era elever:
  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.
I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Gudar och Trolltyg"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Gudar och Trolltyg". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.

För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 1-3, Äventyr, Miljö, Sagovärld, Skola