Prästen ser på eleverna med sträng blick och berättar med tydlig stämma att skolan prästen tänker lägga ned skolan. Lärarinnan har krossat vaktmästarens hjärta och plötsligt vill han emigrera till Amerika. Nu är det upp till eleverna att rädda skolan!

GAMMALDAGS SKOLA

    • Lågstadiet
    • 4 timmar
    • 30 Deltagare

En skoldag för ca 100 år sedan som utforskar hur barn bodde, lekte och gick i skola.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig under början av 1900talet, och uppleva elevers problematik och spännande liv.

Under workshopen får deltagarna uppleva den sista skoldagen innan lovet. Eleverna spelar barn som är med om vardagliga händelser i skolan såsom skolavslutning i klassrummet, prata om emigrationen, högtidsfirande samt kyrkans naturliga inblandning i det vardagliga livet. Lajvet utspelar sig i en fattig by där inget av barnen kommer gå i realskola eller högre läroverk, men det finns ändå hopp om framtiden.

Våra lajvpaket ger era elever:
  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.


I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Gammaldags Skola"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema,"Gammaldags Skola". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 1-3, Hantverk, Pyssel, Rättigheter, Skola