Laddar in

Prästen ser på eleverna med sträng blick och berättar med tydlig stämma att skolan prästen tänker lägga ned skolan. Lärarinnan har krossat vaktmästarens hjärta och plötsligt vill han emigrera till Amerika. Nu är det upp till eleverna att rädda skolan!

Gammaldags Skola

    • Lågstadiet
    • 4 timmar
    • 30 Deltagare

En helt vanlig skoldag för ca 100 år sedan som utforskar hur barn bodde, lekte och gick i skola.
Lajvet handlar om den sista skoldagen innan lovet. Eleverna spelar barn som är med om vardagliga händelser i skolan såsom skolavslutning i klassrummet, prata om emigrationen, högtidsfirande samt kyrkans naturliga inblandning i det vardagliga livet. Lajvet utspelar sig i en fattig by där inget av barnen kommer gå i realskola eller högre läroverk, men det finns ändå hopp om framtiden. För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 1-3, Bild, Hantverk, Historia, Skola, SO, Svenska