Runt elden sitter alla samlade. Den vise tar fram sin runpåse. En spänd tystnad sprider sig. Den vise berättar om runornas magiska kraft och fångar upp en av runorna för att se om deras vätte-uppdrag lyckats. Den vise ser upp från sin spådom med ihopknipen min. Vad ska detta betyda?

BLOT VID BIRKA

    • Mellanstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 deltagare

Ett lekfullt vikingalajv om handel och religionsutövning i det förkristna Birka.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig under vikingatiden, och uppleva ett blot där man behöver blidka gudarna för bättre tider.

Under workshopen får deltagarna spela hantverkare från Birka och gårdsfolket från de närmaste gårdarna. Berättelsen handlar om att det har varit ett ohyggligt dåligt väder under en tid. Gårdarna förlorar sina grödor och stadens skepp kan inte segla. Hantverkarna och gårdsfolket tror att allt detta beror på något övernaturligt och har tillkallat en kunnig gamling som ska hjälpa dem att lösa mysteriet. Hur kommer det gå för folket?

Våra lajvpaket ger era elever:
  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.


I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Blot vid Birka".

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Blot vid Birka". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 4-6, Friluft, Skola, Vikingar