”Operation: Världen” De globala målen och Sida

Hösten 2018 jobbade LajvVerkstaden i samarbete med Läroriket på ett projekt i att skapa gratis material för lärare att jobba med de Globala målen i Agenda 2030. Med finansiering av Sida skapades ett material med en blandning av övningar och lajv för klassrumsmiljö, och det hela provades i en skola utanför Söderköping i årskurs 1-6.

Operation: Världen​ är ett ämnesövergripande material om de Globala målen och hållbar utveckling. Fokus ligger på att eleverna dels ska få en känsla för att frågorna om hållbar utveckling är komplexa, dels få en känsla av att man kan påverka och förändra världen och sitt närsamhälle. Det är designat för att användas ämnesövergripande och är kopplat till läroplanen, Lgr11. Detta material får inte återanvändas i något kommersiellt syfte utan LajvVerkstadens godkännande.

Läs mer om materialet på:

www.lajvverkstaden.se/operation-varlden

Officiella hemsidan för Globala målen, med mer detaljerad info: ​

www.globalamalen.se

Operation: Världen bygger på upplevelsebaserat lärande och är löst baserat på Professor Gullströms värld, en fiktiv värld ganska lik vår egen, som är skapad av barnboksförfattaren och konstnären Roland Arvidsson. För mer info:

www.sagoriket.se

Detta material finns tillgängligt på:

​www.laroriket.com/globalamal​