”Nordic Library Larp” bibliotekslajv över de nordiska gränserna

Under 2017 och 2018 har ett nordiskt samarbete växt upp i samband med medel från bland annat Nordic Culture point. I projektet tog vi fram ett lajv för bibliotek som utförs på olika bibliotek runt om i norden. Lajvet heter på svenska ”Ordätaren” och är ett lajv där deltagarna, 8-12 år, på ett lekfullt sätt får ta sig an olika ord och får skapa sina egna historier. I lajvet finns det agenter som behöver rädda biblioteket och alla ord innan de äts upp av ordätaren.

Målet för projektet är att skapa ett intresse för nodrisk litteratur inom Skandinavien, och att få deltagarna att förstå att litteratur är mer än bara det narrativa. Deltagarna får på lajvet uppleva att litteratur skapas tillsammans med läsaren, och att vi alla har vår personliga upplevelse av det vi läser. Detta är också en form av vänskapsprojekt som ska skapa kontakter och relationer mellan olika aktörer inom Skandinavien.

Är du själv intresserad av projektet? Ta då kontakt med oss. Lajv ingår i våra lajvpaket för bibliotek och finns nu tillgängligt att boka.

Samarbetspartners

Norge: Martin Nielsen på Alibier

Danmark: Nina Runa Essendrop