Erasmus+ Projekt: ”If I Were In Your Shoes”

Detta är ett projekt som pågår mellan juli 2021-07 och augusti 2023. ”If I Were In Your Shoes” är finansierat genom EU och Erasmus+. Projektet är ett samarbete mellan olika organisationer i Tyskland, Sverige, Italien och Slovenien. Fokus ligger på unga vuxna och vuxna och icke-formell undervisning. 

Vi kommer att träffas hos respektive organisation och utbyta erfarenheter och metodik inom lajv som metod för exempelvis konfliktlösning, förståelse av andra människor och personutveckling. Vi inom projektet tror på lajv som metod för att skapa förändring i samhället, genom att skapa gemensamma upplevelser där man kan ta del av andra människors perspektiv och upplevelser. Detta anser vi bygga deltagande och aktiva människor som uppmuntrar till fredsbyggande, god integration för immigranter och demokrati i vardera land. Målet är att hitta verktyg och utveckla de verksamheter som samarbetar i detta projekt, och även skapa en social plattform för framtida internationella samarbeten.

 

www.Practicelarp.net

En hemsida för projektet där du kan få mer information om samarbetspartners och vad som kommer att hända under projektet. Här kommer det även att samlas metodik och information som jobbats fram under projektets gång.

 

Samarbetspartners

solar e.V., Germany

Ludwig-Maximilians-University München, Germany

LajvVerkstaden Sverige ekonomisk förening, Sweden

Associazione Culturale e a.s.dLaboratorio 41, Italy

BOB, zavod za izobrazevanje in kulturne dejavnosti, Ljubljana, Slovenia