Allmänna Arvsfonden ”Autistisk Fantasi”

2022/2023/2024, utforskar vi hur lajv som metod kan användas för att jobba personutvecklande för barn och ungdomar med autism. 

Mål & Syfte

Projektets mål och syfte är att skapa en medvetenhet kring personer med autisms förmåga till fantasi bland de som arbetar med målgruppen. Vi vill också sprida ett mer fantasibaserat arbetssätt genom att skapa ett konkret material som går att använda i flera olika sammanhang. Med projektet hoppas vi också kunna stärka autistiska individers eventuellt låga självförtroende kring fantasibaserad aktivitet till följd av samhällsnormer kring deras diagnos. Projektet ska även ge LajvVerkstaden bättre kompetens i att skapa dessa fantasibaserade aktiviteter för målgruppen.  

Forskningsstöd

I projektet kommer Ingela Visuri, som är autismforskare, finnas inkopplad. Hennes roll som forskare är att undersöka hur autistiska barn och ungdomar använder sin fantasi. Det kommer resultera i forskningsrapporter som vi i projektet ska tillgängliggöra för målgruppen. Dessa rapporter kommer även ge vårt projekt tyngd och hjälpa sprida våra resultat.

Mer Ingela Visuri:

Staging reality: Live action role play, learning & imagination in autism

Vi kommer att samarbeta med två specialskolor, Magelungen Västerås och Helleborusskolan i Stockholm. Personal från båda skolorna kommer vara delaktiga i projektets planering och genomförande och eleverna är vår deltagargrupp. 

Målgrupp och fokus

Projektet bygger på målgruppens delaktighet i skapandet av lajv som de sedan får spela. Vi vill skapa ett ömsesidigt lärande mellan målgruppen och LajvVerkstaden där vi är experter inom olika områden. 

Projektets fortlevnad är säkrad genom att alla samarbetspartners kan fortsätta använda materialet. De har dessutom stora kontaktnät att sprida det vidare inom. Vi kommer även föreläsa om projektet och materialet samt spela in föreläsningar och intervjuer som ligger på vår youtubekanal.

Nyhetsbrev

Klicka här för att få nyhetsbrev direkt till din mail

Nyhetsbrev 2022 #3 – Autistisk Fantasi – LV
Nyhetsbrev 2022 #4 – Autistisk Fantasi – LV
Nyhetsbrev 2022 #5 – Autistisk Fantasi – LV
Nyhetsbrev 2022 #6 – Autistisk Fantasi – LV
Nyhetsbrev 2022 #7 – Autistisk Fantasi – LV

Pressmaterial

Fotografi – Erik Strömberg
Fotografi – Linnea Thörnqvist
Fotografi – Helena Hagegård
Fotografi – Lajv Medeltid
Fotografi – Lajv Fantasy
Logga – Autistisk Fantasi

LajvVerkstaden skapar rollspel tillsammans med barn på autismspektrat!

LajvVerkstaden har ett decennium av erfarenheter av att jobba med levande rollspel som pedagogiskt verktyg. I det treåriga Allmänna Arvsfondsprojektet “Autistisk Fantasi” ska LajvVerkstaden skapa och utveckla specialpedagogiskt metodmaterial för lärare och pedagoger. Projektet utforskar hur lajv kan användas för att lyfta idéer och fantasi hos barn och ungdomar på autismspektrat.  

Autistisk Fantasi är ett projekt som sätter deltagaren i fokus. Barn och unga på autismspektrat uppmuntras till att vara med och skapa egna lajv som de i ett senare skede får spela. 

“Vi vill att deltagarna ska känna att skapandet av lajven sker ömsesidigt” säger Linnea Thörnqvist, projektledare för Autistisk Fantasi. 

LajvVerkstaden samarbetar genom hela projekt, med två specialskolor, Magelungen i Västerås och Helleborusskolan i Stockholm. Personal från båda skolorna kommer vara delaktiga i projektets planering och genomförande men det är eleverna som är de viktigaste medskaparna. 

Projektets mål är att skapa ett konkret specialpedagogiskt metodmaterial som uppmuntrar till ett lekfullt och fantasibaserat arbetssätt, och som ska kunna appliceras på flera olika sammanhang. 

“Med projektet vill vi stärka deltagarna som lajvskribenter och lajvare genom att ta del av deras ideer och skapelser. Vi vill höra deras idéer och tankar om vad som skulle kunna vara kul teman att rollspela kring. Sen ser vi även projektet som viktigt för LajvVerkstaden då vi gärna vill utveckla och höja vår specialpedagogiska kompetens” säger Erik Strömberg projektledare för Autistisk Fantasi.

Projektledare från LajvVerkstaden är Erik Strömberg och Linnea Thörnqvist. En viktigt kontakt och samarbetspartner i projektet är Ingela Visuri som är autismforskare. Visuri forskar om hur autistiska barn och ungdomar använder sin fantasi. “Ingelas forskning ger oss nycklar och kunskap om autism och fantasi som vi kan ta till vara på i genomförandet av projektet” säger Erik Strömberg projektledare för Autistisk Fantasi.

LajvVerkstaden är en ekonomisk förening utan vinstdrivande intresse med bas i Västerås. LajvVerkstaden jobbar med projekt i hela Sverige och stora delar av Europa. Fokus i arbetet är lajv som pedagogisk metod och kulturform. Detta innebär att vi gör upplevelsebaserade projekt där aktivt deltagandet står i fokus. 

Lajv är ett gemensamt berättande där alla har makt att forma och styra berättelsen. Deltagarna får ta kontroll över sin upplevelse vilket leder till unika och immersiva upplevelser för deltagarna. LajvVerkstaden jobbar med övertygelsen om aktivt deltagande, som lajv och rollspela innebär, uppmuntrar människor att ta ansvar för sig själva och för andra. 

“Vi vill hjälpa människor att ta till vara på sin egna fantasi och kreativitet och vill erbjuda ett utrymme att våga utmana sig själv och växa.” säger Helena Hagegård, verksamhetsledare på LajvVerkstaden. 

Projektet genomförs 2022-2024 med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet leds av LajvVerkstaden. Samarbetspartners är forskare Ingela Visuri, Helleborusskolan, Magelungen, Autism och Aspergerförbundet Västmanland samt Attention Västmanland.

Kontakt

Erik Strömberg, Lajvpedagog & Projektledare
Erik@Lajvverkstaden.se
073-677 77 60

Linnea Thörnqvist, Lajvpedagog & Projektledare
Linnea@lajvverkstaden.se
070-734 70 14