Laddar in

Allmänna Arvsfonden ”Autistisk Fantasi”

Vi kommer att genomföra ett treårigt projekt, 2022/2023/2024, där vi praktiskt utforskar hur lajv och fantasilekar kan användas för att jobba med barn och ungdomar med autism. 

Mål & Syfte

Projektets mål och syfte är att skapa en medvetenhet kring personer med autisms förmåga till fantasi bland de som arbetar med målgruppen. Vi vill också sprida ett mer fantasibaserat arbetssätt genom att skapa ett konkret material som går att använda i flera olika sammanhang. Med projektet hoppas vi också kunna stärka autistiska individers eventuellt låga självförtroende kring fantasibaserad aktivitet till följd av samhällsnormer kring deras diagnos. Projektet ska även ge LajvVerkstaden bättre kompetens i att skapa dessa fantasibaserade aktiviteter för målgruppen.  

Forskningsstöd

I projektet kommer Ingela Visuri, som är autismforskare, finnas inkopplad. Hennes roll som forskare är att undersöka hur autistiska barn och ungdomar använder sin fantasi. Det kommer resultera i forskningsrapporter som vi i projektet ska tillgängliggöra för målgruppen. Dessa rapporter kommer även ge vårt projekt tyngd och hjälpa sprida våra resultat.

Vi kommer att samarbeta med två specialskolor, Magelungen Västerås och Helleborusskolan i Stockholm. Personal från båda skolorna kommer vara delaktiga i projektets planering och genomförande och eleverna är vår deltagargrupp. 

Målgrupp och fokus

Projektet bygger på målgruppens delaktighet i skapandet av lajv som de sedan får spela. Vi vill skapa ett ömsesidigt lärande mellan målgruppen och LajvVerkstaden där vi är experter inom olika områden. 

Projektets fortlevnad är säkrad genom att alla samarbetspartners kan fortsätta använda materialet. De har dessutom stora kontaktnät att sprida det vidare inom. Vi kommer även föreläsa om projektet och materialet samt spela in föreläsningar och intervjuer som ligger på vår youtubekanal.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2022 #3 – Autistisk Fantasi – LV

Kontakt

Erik Strömberg, Projektledare
Erik@Lajvverkstaden.se
073-677 77 60

Helena Hagegård, Projektledare
Helena@lajvverkstaden.se
070-310 21 99