Vikingar


Jag söker lajv för:

Lajvpaket

BLOT VID BIRKA

Mellanstadiet Skola Stenålder, Vikingatid och Medeltid

Beskrivning:

Ett lekfullt vikingalajv om handel och religionsutövning i det förkristna Birka.


  • 5 timmar
  • 30-60 deltagare
  • ÅK 4-6, Friluft, Skola, Vikingar