Sommarlajv


Jag söker lajv för:

Lajvpaket

STATIONER: Professor Gullström

Fritid Lov-Verksamhet Marknad

Beskrivning:

Ett drop-in lajv som passar i stadsmiljö och festival/marknad om miljö


  • 1-5 timmar
  • 1 - 30 deltagare
  • Fantasy, Miljö, Natur, Sommarlajv

MARKNADENS HEMLIGHET

Fritid Lov-Verksamhet Marknad

Beskrivning:

Ett drop-in lajv som utspelar sig på medeltiden med fokus på historia och äventyr.


  • 1-5 timmar
  • 1 - 30 deltagare
  • Äventyr, Diplomati, Etik & Moral, Friluft, Medeltid, Sommarlajv

LAJV SOM LOVAKTIVITET

Fritid Lov-Verksamhet

Beskrivning:

Lajv för lov då deltagarna får följa med på ett äventyr


  • Format: Flera dagars lajv under lov.
  • 20-100 deltagare
  • Fantasy, Sommarlajv