Överleva


Jag söker lajv för:

Lajvpaket

ÖVERLEVARNA

Mellanstadiet Efter-Katastrofen Skola

Beskrivning:

Överlevarna utspelar sig i ett framtida Sverige där miljöförstöring och klimatförändringar ändrat allt.


  • 5 timmar
  • 30-60 deltagare
  • ÅK 4-6, Äventyr, Natur, Överleva, Pyssel, Skola, Uppfinna

SVERIGE EFTER

Högstadiet Efter-Katastrofen Skola

Beskrivning:

Ett framtidslajv efter ett tredje världskrig och en farlig epidemi. Om flykt, makt och förtryck.


  • 5 timmar
  • 30-60 deltagare
  • ÅK 7-9, Alternativ nutid, Etik & Moral, Förtrtyck, Gymnasiet, Överleva, Värdegrund