Mutanter


Jag söker lajv för:

Lajvpaket

KONSERVER OCH KALKYLER

Mellanstadiet Efter-Katastrofen Skola

Beskrivning:

Alla Sveriges vuxna har smittats av mutantism och nu är det upp till barnen att rädda dem och sig själva.


  • 5 timmar
  • 30-60 Deltagare
  • ÅK 4-6, Äventyr, Friluft, Miljö, Mutanter