Laddar in

Medeltid


Jag söker lajv för:

Lajvpaket

MARKNADENS HEMLIGHET

Fritid Lov-Verksamhet Marknad

Beskrivning:

Ett drop-in lajv som utspelar sig på medeltiden med fokus på historia och äventyr.


  • 1-5 timmar
  • 1 - 30 deltagare
  • Äventyr, Diplomati, Etik & Moral, Friluft, Medeltid, Sommarlajv

REFORMATIONEN

Mellanstadiet Skola Stenålder, Vikingatid och Medeltid

Beskrivning:

Ett lajv där eleverna får spela bybor som just fått nyheten att Sverige nu är protestantiskt.


  • 5 timmar
  • 30-60 Deltagare
  • ÅK 4-6, Byteshandel, Diplomati, Friluft, Medeltid, Rättigheter