Medeltid


Jag söker lajv för:

Lajvpaket

MARKNAD PÅ MEDELTIDEN

Mellanstadiet Fritid Lov-Verksamhet Marknad Mini-lajv Museum Skola Stenålder, Vikingatid och Medeltid

Beskrivning:

En chans till att resa tillbaka till den årliga marknaden i en medeltidsby!


  • 1-2 timmar
  • Max 30 deltagare
  • ÅK 4-6, Äventyr, Byteshandel, Historia, Medeltid

MARKNADENS HEMLIGHET

Fritid Lov-Verksamhet Marknad

Beskrivning:

Ett drop-in lajv som utspelar sig på medeltiden med fokus på historia och äventyr.


  • 1-5 timmar
  • 1 - 30 deltagare
  • Äventyr, Diplomati, Etik & Moral, Friluft, Medeltid, Sommarlajv

REFORMATIONEN

Mellanstadiet Skola Stenålder, Vikingatid och Medeltid

Beskrivning:

Ett lajv där eleverna får spela bybor som just fått nyheten att Sverige nu är protestantiskt.


  • 5 timmar
  • 30-60 Deltagare
  • ÅK 4-6, Byteshandel, Diplomati, Friluft, Medeltid, Rättigheter