Jul


Jag söker lajv för:

Lajvpaket

DEN STORA JULSTÖLDEN

Fritid Lov-Verksamhet Marknad Museum

Beskrivning:

Ett drop-in marknadslajv med inspiration från Karl-bertil Jonssons Julafton.


  • 1-5 timmar
  • 1 - 30 deltagare
  • Äventyr, Deckargåta, Friluft, Jul