Laddar in

Sågverkets ägare har storslagna drömmar för framtiden om ångbåtens ankomst till hamnen välkomnad av en entusiastisk folksamling. Samtidigt vrider och vänder arbetarna på varje slant för att kunna sätta mat på bordet.

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

    • Högstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 deltagare

Ett lajv om olika perspektiv på industriella revolutionen och dess inverkan på olika människors vardag.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig under 1800talets industriella revolution, och uppleva människornas problematik och spännande liv.

Under workshopen får eleverna uppleva deras rollers kamp och ta del av de både tekniska och samhälleliga förändringarna som låg till grund för den industriella revolutionen. Eleverna får även en fördjupad förståelse för den industriella revolutionens bakgrund, förlopp och effekter. Det här lajvet innehåller allt, från att möta dåtidens industripampar och investerare, till att sätta sig in i arbetarnas villkor och förutsättningar. Projektet är utformat så att eleverna får prova på många olika roller och perspektiv.

Våra lajvpaket ger era elever:
  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.


I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Industriella Revolutionen"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Industriella Revolutionen". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 7-9, Etik & Moral, Rättigheter, Risk, Skola