Laddar in

Frustrationen ökar i diskussionerna. Vissa eftergifter kan ges för att få igenom de egna förslagen men övriga representanter verkar inte förstå vad det skulle göra mot ditt land att gå med på de här lagarna!

GODA AVSIKTER

    • Högstadiet
    • 5 timmar
    • 30-60 deltagare

Ett Lajv där deltagarna får sätta sig in i världspolitiken och uppleva den inifrån.
Tillsammans med LajvVerkstaden får ni en kreativ workshop inom konstområdena dramaturgi och skådespeleri där deltagarnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/drama med lajv som metod. I detta lajvpaket får deltagarna vara med i en berättelse som utspelar sig i en alternativ nutid, och uppleva diplomati och konflikter mellan nationer.

Under workshopen får deltagarna uppleva global ekonomi, orättvisa, bistånd och politik. Eleverna får utveckla och spela sin egna fiktiva länder. Länderna får realistiska förutsättningar och får liknande konflikter som pågår eller pågått i den verkliga världen. Lajvet utspelar sig på ett form av FN-möte då viktiga beslut som påverkar världens framtid måste fattas. Ödet ligger nu i deltagarnas händer. Eleverna motiveras att själva sätta sig in i drivkrafterna bakom internationell politik och ekonomi, samt får träna sig på muntlig framställning.

Våra lajvpaket ger era elever:
  • En djupgående upplevelse av berättelsen genom aktivt deltagande.
  • Grunderna i skådespeleri och verktyg för att skapa en roll/karaktär.
  • Grunderna i dramaturgi där deltagarna är medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter deras handlingar under berättelsens gång.
  • Teoretiska verktyg för att kunna fortsätta skapa egna berättelser med lajv som metod.


I en ansökan för kulturbidrag kan ni använda följande sammanfattning:

Alt 1: LajvVerkstaden: kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri med tema "Goda Avsikter"

Alt 2: Med årskurs X kommer vi att genomföra en kreativ workshop inom dramaturgi och skådespeleri tillsammans med LajvVerkstaden med ett av skolan valt tema, "Goda Avsikter". Eleverna ges verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, övningar och levande rollspel.

Kontakta oss för hjälp med formulering av upplägg till ansökan av vidare bidrag.
För mer information samt prisförslag baserat på era önskemål, maila till info@lajvverkstaden.se eller tryck på boka lajv nedanför.
ÅK 7-9, Etik & Moral, Risk, Skola